Ronjoy Brahma

Gold Star - 14,127 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

We Shall Over Come - Poem by Ronjoy Brahma

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day.
आं बेखौ मोन्दांदोँ
गेदेमाया बुंनाय-
गावनि समाव उपेन ब्रह्मआ
जाय बाथ्राफोरखौ बुंदोँमोन
बैफोरनि खायसे आथिखालाव
गोमाबाय, गोरोबला
गोबां मावनाय आथिखालनि
हाबाफोरा
उपेन ब्रह्मनि बेरेखा जालांबाय
थेवबो उपेनआ सासे
थार जात बर' ।
सोमावसारनाया बेनि गोख्रोँ दैदेननाय
जांखिरथाय
बेयो दा सोलोँनो
जोँनि समसै ।
जायनि सिमां उपेन ब्रह्मआ नुदोँ,
नुदोँ बे सिमांखौनो
दुलाराइ बर' माहारिया
सिमां,
नाथाय सिमांआ सिमांसो
गोबांआ बुङो,
बेबो जानो हागौ
सिमांआ सोरनिबा थाखाय
मोगा मोगि
आरो
बेयाव जेन्नाय देरहानाय ।
बै समावनो उपेन ब्रह्मआ
फोथायदो-
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day.
सानसे...
नङा,
दानिफ्रायनो जानांगोन
बड'फाया बेखौ गावनो
मोन्दांदोँ-
Situation beyond control,
No alternative exept conceding the demand.
बेयो जागोन
बेयो जागोन
सानसे जाफुंथारगोन ।
बेयो बड'फानि सिमां
आसामखौ बुखावनानै
गोदान हायेनारि बर'फोरनि
आलादा रायजो दानाय जाबाय
हादोदनि मुंखौ बर'लेण्ड
दोननाय जाबाय
जाय हादाबा बर'जोँ बुंनाय ।
गोबांआनो उपेननि सिमांखौ
बुंनो नागिरो
सिमाङानो जामारसिगोन
नाथाय
सानस्रि आरो मोन्दांथिजोँ
बोला बोला गोग्रोमब्लाबो
हानाय नङा बुंनो
बेबादिनो आं मोन्दाङो ।
गोबां दाबा-दाबिनि उनावबो
फैबाय फिसा फिसा मोन्थाइ
गैयो थेवबो गोजोन
नङा थोजासे मोन्थाइ
बेनिखायनो उपेन ब्रह्मआ
गावनि सान्दांथि इसिँजोँ
बुंलांदोँ-
..... Separation is must and..
....It is a matter of time
बर'फोरनि समस्याया
समाघान जानांगौब्ला
आलादा हादोदनि अनगायै
मोनबो लामा गैया ।
बेखेबाव जोँ जानांगोन
खौसे
आन्दायनांगौ गैया
गेदेमाफ्रा बुंलांदोँ-
United we stand,
divided we fall.
बड'फानि खन्थाइखौ
गोसो खांनो नांगोन
आरो
जुरिनांगोन-
'आं बर'
आं बर'
गोसोयै मोदोमै
जिउयै माहामै
हारा मेलेम
बिखा बिख्लो
आं बर' ।'
नाङा फावसायनो
नाङा गिनो
जोँ गासिबो बर'हारि..
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day.

Form: Epic


Comments about We Shall Over Come by Ronjoy Brahma

 • Gold Star - 14,127 Points Ronjoy Brahma (1/20/2015 12:07:00 AM)

  जायफोर हारि, हादर, मुलुगनि थाखाय गेदेमा उजिदोँ;
  गावनि गोथार गोजोँ सानस्रि लानानै।
  बै गेदेमाफोरा बे बाथ्राखौनो जेब्लाबो बुंलांदोँ-
  (खौसेथिब्ला जोँ देरहागोन, गावस्राब्ला जोँ गोग्लैगोन) अदेबानि खौसे जानो हायाब्ला जोँ गोरोबनाय गैयै जानानैनो साफा साफा गोमालांगोन।
  खौसे जाब्ला जोँ सानसे नङा सानसे, खनसे खनसे देरहाथारगोन।
  खौसेयानो गोहो।
  खौसेयानो गियान।
  खौसेयानो दावगानायनि मोनसेल' गोजौ गोजोँ लामा। (Report) Reply

  1 person liked.
  0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, July 23, 2014

Poem Edited: Thursday, January 29, 2015


[Hata Bildir]