senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Umhayele Izinkondlo ezimnandi 9/15/2014
2. Ntokazi YakwaZulu 9/19/2013
3. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
4. Thula Moya Wami 9/19/2013
5. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
6. Engimthadayo 9/15/2014
7. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
8. Ngizokulinda ubuye 9/15/2014
9. Thela Umusa 4/26/2014
10. Iyangidla Lento 11/19/2013
11. Sithandwa sami sokuqala 9/15/2014
12. namhlanje usuku olukhulu 9/15/2014
13. Ezandleni zengelosi 9/15/2014
14. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
15. Imizwa 11/19/2013
16. Indandatho 11/19/2013
17. Ngicela Uxolo 9/19/2013
18. Imizwa kaMakhwapheni 9/15/2014
19. Le Mfihlo yethu 9/15/2014
20. Underground Poet 9/15/2014

Ake Ngivuke

Ake ngivuke ngihlome ngihlasele,
Ngikhahlel' ingubo ngitshakadule,
Ngiphume ngiye hlane ngiyovundulula,
Ngipheke ngithulule osekuvuthiwe,
Ngichithe esekuvundil' okwayizolo,
Angibhule amazolo ngiy' ebandla,
Ngigez' izandla ngicele kuso Mandla,
Ngemukele ngentokozo ngifake nomdlandla,

[Hata Bildir]