senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Umhayele Izinkondlo ezimnandi 9/15/2014
2. Engimthadayo 9/15/2014
3. Ntokazi YakwaZulu 9/19/2013
4. Thula Moya Wami 9/19/2013
5. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
6. Ngizokulinda ubuye 9/15/2014
7. Sithandwa sami sokuqala 9/15/2014
8. Bathi Angibuyele KwaZulu 4/20/2013
9. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
10. Dear Voicemail 9/19/2013
11. Imizwa 11/19/2013
12. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
13. Iyangidla Lento 11/19/2013
14. Ungibonisile 9/15/2014
15. Thando unjani 9/15/2014
16. Ngivumele ngihambe 9/15/2014
17. Thela Umusa 4/26/2014
18. Indandatho 11/19/2013
19. Leyomini 4/20/2013
20. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013

Leyomini

Lashon' ilanga layozilahla kunina,
Yafik' imini yezinyembezi
Imin' yezinhlupheko,
Imini yobumnyam' ebalekis ukukhanya,
Ngenhliziyo yami ngiyabalisa,
Ukuhlupheka kwami kuningi ngikubala kudlul' iminwe,
Kungcon nal' ilanga lizilahla kunina,
Mina ngiwumtshing' ubethwa ubani anginabani,
Ukubalis' nezinyembez' ikhon' okubusi impilo yami,

[Hata Bildir]