Treasure Island

senzokhaya umhayi

[senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

Comments about senzokhaya umhayi

Enter the verification code :

  • Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

    ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

    5 person liked.
    0 person did not like.

Wedwa

Igama lakho wena unguWedwa,
Wena wedwa uyokuhlala ezweni lami,
Uzonethezeka nasenhliziyweni yami,
Nasemizweni yami uzoshwibeka njengomzwilili,
Eyokulilizela njengomililizel' enisela esivandeni sothando,
Oluyokhula njalo luye luthele amagatsh' ayokwakh' ubambo lwami,
Amazwi akho ayotweza njalo eyokeneneza emathanjeni,
Ngiyokunanela lonk' uhlamvu lwezwi oyokuliphimisa ngezindebe zakho,
Ezindlebeni zami liyofana nebika lezingoma zothando zabaculi base Melika,

[Hata Bildir]