senzokhaya umhayi

(1991/07/30 / Mtubatuba)

Mama Sesilapha Manje


Ngithi mama mama sesilana manje,
Izikhathi zenhlupheko sezidlulile,
Manje sikwa Mpumelelo,
Sesidlulile kwaNonhlupheko,
Noma izikhukhula zasinetha ngalesa sikhathi
Okuhle ukuthi azidlulanga nathi,
Noma ubaba wasishiya ngaleya minyaka,
Okuhle ukuthi akahambanga nenjabulo yethu,
Noma wangikhulisa kanzima uwedwa udlala uhlupheka,
Kepha ngeke sihlupheke noma sengiphumelele,
Lana uzovuna imiphumela yempumelelo yenzalo yakho
Mama mama sesilana manje,

Phela wena ufana nomlimi owethembekile,
Umhlaba insim' owangitshala kuyo,
Ke wangitshala njengembali ezweni lakulomhlaba,
Wanginisela ngencence ze ngiqine ngibambelele emhlabathini,
Zafika izimvula njengokuhlupheka kwavunguza,
Noma ngaye ngabuna kepha angifadalalanga,
Awufananga ne nyoka awungishiyanga ehlane,
Kepha wahlala nami wangengama wanginisela,
Ngaqala ngavuleka amehlo ngabona ngakhula,

Bafika abangani njengokhula bangigcwala ikhanda,
Bangiduda ngemikhuba yemiduma khanda ngaphenduka umduma khanda kwamina,
Ngaqala ngakuhlupha ngihamba ngomnyama njengo nyezi,
Ngakwe khama izinyembezi ukhala imini nobusuku,
Wangidonsa ngendlebe wathi angiyek' izindlela ezimnyama nabangan bamanga,
Labo bangan' bamanga wabaqhelisa ezindleleni zami,
Wabacenta njengokhula ezinyathukweni zami,
Ngabadlula ngaqhubeka ngahluma amagatsha anempilo,
Ngabhema ngakholwa impilo yezimpilo zomhlaba wangaphandle,

Noma kwangithatha isikhathi ukuba ngithele izithelo,
Noma kwabanzima ukuba ngizithole ukuba ngiwuhlobo luni lwesithelo,
Nesomiso naso sasidlangile ngalezo nsuku,
Zazimnyama emihleni yezinsuku zethu lezo nsuku,
Nezikhukhula zafika zagugula umkhukhu esasifihle kuwo ikhanda,
Nomakhelwane baqala bakubukela phansi,
Saphenduka isiphuzo sokwehlis' insini emphakathini,
Saqala sentshisa imbuya ngothi,
Kukade sasiyiququda eminyakeni,
Manje ngith' sesidlulile eminyakeni,
Sesilapha manje,

Namhlanje ngiphethe ithawula ngithi sula leyo mijuluko nezinyembezi zeminyaka,
Ngithi nanka amanzi afudumele,
Thoba leyo mihuzukuko namanxeba yezinhlupheko zeminyaka,
Ungabe usenza minyakazo manje,
Yakaza izandla zakho nganaw' amanz' acwebileyo,
Uhlale ulindele inzalo yakho
ikuqhiqizel' izithelo zempilo,
Phumuza amathambo ntomb' endala,
Ungabe usaphanta manje sikhukhukazi,
Ichwane lakho selikhulile,
Vul' amehlo ubheke kuseyimina ingane yakho,
Ngimi lapho ezinyathelweni zakho,
Ngiyakukhulula ngithi thatha umhlalaphansi,
Sezadlula leziya zikhathi zosizi,
Vuma ngikwelaphe amanxeba,
Sesilapha manje.

Mama mama sesilapha manje!

By Sєиzσkнαуα Uмнαуi, © 2013, All rights reserved.

Submitted: Thursday, September 19, 2013
Edited: Friday, September 20, 2013

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (Mama Sesilapha Manje by senzokhaya umhayi )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

Top Poems

 1. Phenomenal Woman
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Still I Rise
  Maya Angelou
 5. Dreams
  Langston Hughes
 6. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 7. If
  Rudyard Kipling
 8. I Know Why The Caged Bird Sings
  Maya Angelou
 9. Stopping by Woods on a Snowy Evening
  Robert Frost
 10. Invictus
  William Ernest Henley

PoemHunter.com Updates

New Poems

 1. Prophecy, Edwin Cordevilla
 2. Junkyard, Kyle Schlicher
 3. Below the Earth, Keith Waldrop
 4. The Real Subject [Whir], Keith Waldrop
 5. The Luxury of Hesitation [excerpt from T.., Keith Waldrop
 6. Midnight Pain, Rites Ghosh
 7. Sea Oats Wavering, Kyle Schlicher
 8. Tuning, Keith Waldrop
 9. The Balustrade, Keith Waldrop
 10. Soft Hail, Keith Waldrop

Poem of the Day

poet Wilfred Owen

All sounds have been as music to my listening:
Pacific lamentations of slow bells,
The crunch of boots on blue snow rosy-glistening,
Shuffle of autumn leaves; and all farewells:

...... Read complete »

   
[Hata Bildir]