Treasure Island

senzokhaya umhayi

(1991/07/30 / Mtubatuba)

Ehlane


Ehlane.

Mhlaba thembeli lokuphila emhlabeni,
Isibhakabhaka sesicimezisa amehlo,
Amathunzi aseqala ukunana indawo,
Ukukhanya sekudedela ubumnyama ukuba kudlale indima,
Izimvula seziqala ziqathaka ngamathonsi abanzi,
Intandane nentandane isikhumbula ehlane layo,
Lapho ilahla khona zonke izinsizi zayo,
Lapho igoba khona amadlangala,
Yembathe umjivo wayo wenkonzo osewaba madabudabu,
Indwangu eyayimhlophe qwa seyaba madakadaka,

Ukuhlwa sekufikile kwathi imigodi ngemigodi,
Sengisele ngingedwa abangani bami abasekho sebesemakhaya,
Zibuye izinsizi zokuthi anginabani,
Zivuke izinhlupheko zokuthi anginalo ikhaya,
Ngiqale ngikhumbule abazali ngibe ngingabazi ukuthi bakuphi,
Ngikhumbule izihlobo zami ngingazazi ukuba ngizozicoshaphi,
Ngifise ukuba ocebile nami njengabo bonke,
Kwehle izinyembezi lapho ngibala amasheleni ebengikade ngiwacela emini,
Engahlangani ngisho ingogo,
Ayeneli imvuthuluka yesinkwa ze ngikhohlise inyoka,

Ngilele ehlane ngomhlane ngibheke isibhakabhaka,
Ngibala izinkanyezi,
Kuyasho ukuthi ithumbu aliyithola into yokubamba umoya,
Umzimba wami usuphenduke ixhiliba eselavithizwa izimvula,
Lo mzimba wembatha amanikiniki,
Sengiphilela umphefumulo osahlangene nenyama,
Akukho okuseduze kwami ngaphandle kokuzifisela iliba,
Kulezo zinyembezi ngithumele umthandazo ngiwumbathise ngesililo,
Zehle zome zize zingithumele kwelamathongo,

Lapho ilanga livela ngesiphongo ezintabeni,
Isibhakabhaka sesiqoqa izinkanyezi,
Ukukhanya sekushaya ibuya emhlabeni,
Uma ngivula amehlo ngizwe ngisaphefumula,
Izimvula zedlulile kepha azidlulanga nami,
Ezandleni zami ngisenalo ithuba lokushitsha isimo,
Ngibonge ngicele kuMdali ukuba enikeze amandla lomzimba oweswele.
Ukuba engcine nomphefumulo kulo mzimba ohlala ehlane.
Ngiguqe ngamadolo ngibonge ukuthi ngisaphila ehlane.

By senzokhaya, © 2013, All rights reserved.

Submitted: Tuesday, November 19, 2013
Edited: Wednesday, November 20, 2013

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

What do you think this poem is about?Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (Ehlane by senzokhaya umhayi )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..
[Hata Bildir]