Maithili Sharan Gupt

(3 August 1886 – 12 December 1964 / Chirgaon, Uttar Pradesh / British India)

Poems of Maithili Sharan Gupt

1. Arjun Ki Pratigya 4/5/2012
2. Arjya 4/5/2012
3. Bharat Mata Ka Mondir Yah 4/5/2012
4. Charu Chandr ki Chanchala Kirenm 4/5/2012
5. Dono Aur Prem Palta Hei 4/5/2012
6. Gungan 4/5/2012
7. Jiban ki hi Jay Ho 4/5/2012
8. Kishan 4/5/2012
9. Kushalagit 4/5/2012
10. Matribhumi 4/5/2012
11. Mujhe Phool Mat Maro 4/5/2012
12. Nahush ka Patan 4/5/2012
13. Nar Ho Na Nirash Ho 4/5/2012
14. Nirakha Shakhi Ya Khanjan Aye 4/5/2012
15. Sakhi Ve Mujhse Keh Kar Jaate 4/5/2012
[Hata Bildir]