Maithili Sharan Gupt

(3 August 1886 – 12 December 1964 / Chirgaon, Uttar Pradesh / British India)

Maithili Sharan Gupt Poems

1. Charu Chandr ki Chanchala Kirenm 4/5/2012
2. Dono Aur Prem Palta Hei 4/5/2012
3. Mujhe Phool Mat Maro 4/5/2012
4. Bharat Mata Ka Mondir Yah 4/5/2012
5. Nahush ka Patan 4/5/2012
6. Sakhi Ve Mujhse Keh Kar Jaate 4/5/2012
7. Arjun Ki Pratigya 4/5/2012
8. Nirakha Shakhi Ya Khanjan Aye 4/5/2012
9. Nar Ho Na Nirash Ho 4/5/2012
10. Matribhumi 4/5/2012
11. Kishan 4/5/2012
12. Gungan 4/5/2012
13. Jiban ki hi Jay Ho 4/5/2012
14. Arjya 4/5/2012
15. Kushalagit 4/5/2012

Nar Ho Na Nirash Ho

[Hata Bildir]