Top 500 Poets


 1. 251
  poet Kobayashi Issa Kobayashi Issa
  (55 poems)
 2. 252
  poet Munshi Premchand Munshi Premchand
  (0 poems)
 3. 253
  poet Sunil Gangopadhyay Sunil Gangopadhyay
  (4 poems)
 4. 254
  poet Isaac Rosenberg Isaac Rosenberg
  (60 poems)
 5. 255
  poet Michael Madhusudan Dutta Michael Madhusudan Dutta
  (16 poems)
 6. 256
  poet Vachel Lindsay Vachel Lindsay
  (202 poems)
 7. 257
  poet Anonymous English Anonymous English
  (20 poems)
 8. 258
  poet Alden Nowlan Alden Nowlan
  (7 poems)
 9. 259
  poet George Meredith George Meredith
  (294 poems)
 10. 260
  poet Richard Brautigan Richard Brautigan
  (62 poems)
 11. 261
  poet Alfred Austin Alfred Austin
  (235 poems)
 12. 262
  poet Faiz Ahmed Faiz Faiz Ahmed Faiz
  (21 poems)
 13. 263
  poet Amy Levy Amy Levy
  (74 poems)
 14. 264
  poet Edward Estlin Cummings Edward Estlin Cummings
  (45 poems)
 15. 265
  poet Archibald MacLeish Archibald MacLeish
  (35 poems)
 16. 266
  poet Yosa Buson Yosa Buson
  (38 poems)
 17. 267
  poet John Newton John Newton
  (152 poems)
 18. 268
  poet May Swenson May Swenson
  (25 poems)
 19. 269
  poet John Betjeman John Betjeman
  (54 poems)
 20. 270
  poet Tony Hoagland Tony Hoagland
  (11 poems)
 21. 271
  poet Bill Knott Bill Knott
  (51 poems)
 22. 272
  poet Omar Khayyam Omar Khayyam
  (4 poems)
 23. 273
  poet Shakti Chattopadhay Shakti Chattopadhay
  (23 poems)
 24. 274
  poet Donald Bruce Dawe Donald Bruce Dawe
  (4 poems)
 25. 275
  poet Felicia Dorothea Hemans Felicia Dorothea Hemans
  (192 poems)
 26. 276
  poet Keki Daruwalla Keki Daruwalla
  (14 poems)
 27. 277
  poet Anne Killigrew Anne Killigrew
  (33 poems)
 28. 278
  poet Harold Hart Crane Harold Hart Crane
  (37 poems)
 29. 279
  poet Letitia Elizabeth Landon Letitia Elizabeth Landon
  (63 poems)
 30. 280
  poet Jibanananda Das Jibanananda Das
  (29 poems)
 31. 281
  poet Katharine Lee Bates Katharine Lee Bates
  (99 poems)
 32. 282
  poet Adelaide Crapsey Adelaide Crapsey
  (100 poems)
 33. 283
  poet Hilda Doolittle Hilda Doolittle
  (32 poems)
 34. 284
  poet Jose Asuncion Silva Jose Asuncion Silva
  (58 poems)
 35. 285
  poet Ingeborg Bachmann Ingeborg Bachmann
  (20 poems)
 36. 286
  poet Jasimuddin Jasimuddin
  (109 poems)
 37. 287
  poet Vasko Popa Vasko Popa
  (32 poems)
 38. 288
  poet Sant Tukaram Sant Tukaram
  (23 poems)
 39. 289
  poet Andrew Hudgins Andrew Hudgins
  (6 poems)
 40. 290
  poet James Arlington Wright James Arlington Wright
  (39 poems)
 41. 291
  poet Sir Walter Raleigh Sir Walter Raleigh
  (33 poems)
 42. 292
  poet Kuvempu Kuvempu
  (4 poems)
 43. 293
  poet Abraham Cowley Abraham Cowley
  (55 poems)
 44. 294
  poet Bertolt Brecht Bertolt Brecht
  (36 poems)
 45. 295
  poet Jane Taylor Jane Taylor
  (35 poems)
 46. 296
  poet Henry Vaughan Henry Vaughan
  (57 poems)
 47. 297
  poet Robert Graves Robert Graves
  (140 poems)
 48. 298
  poet William Cullen Bryant William Cullen Bryant
  (142 poems)
 49. 299
  poet Hiren Bhattacharyya Hiren Bhattacharyya
  (26 poems)
 50. 300
  poet Saadi Shirazi Saadi Shirazi
  (289 poems)
[Hata Bildir]