Top 500 Poets


 1. 101
  poet Edward Thomas Edward Thomas
  (94 poems)
 2. 102
  poet Edgar Lee Masters Edgar Lee Masters
  (262 poems)
 3. 103
  poet Nazim Hikmet Nazim Hikmet
  (38 poems)
 4. 104
  poet John Berryman John Berryman
  (163 poems)
 5. 105
  poet Sharon Olds Sharon Olds
  (26 poems)
 6. 106
  poet Derek Walcott Derek Walcott
  (23 poems)
 7. 107
  poet Dante Gabriel Rossetti Dante Gabriel Rossetti
  (327 poems)
 8. 108
  poet Joyce Kilmer Joyce Kilmer
  (46 poems)
 9. 109
  poet Mahmoud Darwish Mahmoud Darwish
  (95 poems)
 10. 110
  poet Wallace Stevens Wallace Stevens
  (53 poems)
 11. 111
  poet Ashok Chakradhar Ashok Chakradhar
  (25 poems)
 12. 112
  poet Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe
  (361 poems)
 13. 113
  poet Siegfried Sassoon Siegfried Sassoon
  (167 poems)
 14. 114
  poet Edwin Arlington Robinson Edwin Arlington Robinson
  (174 poems)
 15. 115
  poet Alexander Sergeyevich Pushkin Alexander Sergeyevich Pushkin
  (75 poems)
 16. 116
  poet Henry David Thoreau Henry David Thoreau
  (41 poems)
 17. 117
  poet George Gordon Byron George Gordon Byron
  (298 poems)
 18. 118
  poet William Stafford William Stafford
  (39 poems)
 19. 119
  poet Charles Dickens Charles Dickens
  (10 poems)
 20. 120
  poet Louise Gluck Louise Gluck
  (46 poems)
 21. 121
  poet Matthew Arnold Matthew Arnold
  (62 poems)
 22. 122
  poet Jack Kerouac Jack Kerouac
  (26 poems)
 23. 123
  poet Patrick Kavanagh Patrick Kavanagh
  (23 poems)
 24. 124
  poet Algernon Charles Swinburne Algernon Charles Swinburne
  (222 poems)
 25. 125
  poet Mirabai Mirabai
  (54 poems)
 26. 126
  poet Octavio Paz Octavio Paz
  (16 poems)
 27. 127
  poet Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge
  (191 poems)
 28. 128
  poet Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer
  (70 poems)
 29. 129
  poet Alan Alexander Milne Alan Alexander Milne
  (52 poems)
 30. 130
  poet Gerard Manley Hopkins Gerard Manley Hopkins
  (78 poems)
 31. 131
  poet Isaac Watts Isaac Watts
  (471 poems)
 32. 132
  poet Robert Herrick Robert Herrick
  (291 poems)
 33. 133
  poet Ben Jonson Ben Jonson
  (105 poems)
 34. 134
  poet Robinson Jeffers Robinson Jeffers
  (140 poems)
 35. 135
  poet Anonymous Americas Anonymous Americas
  (219 poems)
 36. 136
  poet Aleister Crowley Aleister Crowley
  (50 poems)
 37. 137
  poet Boris Pasternak Boris Pasternak
  (123 poems)
 38. 138
  poet Alfred Noyes Alfred Noyes
  (93 poems)
 39. 139
  poet Homer Homer
  (50 poems)
 40. 140
  poet Rahat Indori Rahat Indori
  (13 poems)
 41. 141
  poet Anne Brontë Anne Brontë
  (68 poems)
 42. 142
  poet Anne Bradstreet Anne Bradstreet
  (59 poems)
 43. 143
  poet Amy Lowell Amy Lowell
  (194 poems)
 44. 144
  poet Ernest Hemingway Ernest Hemingway
  (20 poems)
 45. 145
  poet Philip Levine Philip Levine
  (108 poems)
 46. 146
  poet Tu Fu Tu Fu
  (18 poems)
 47. 147
  poet Ambrose Bierce Ambrose Bierce
  (446 poems)
 48. 148
  poet Anonymous Anonymous
  (106 poems)
 49. 149
  poet Anonymous Olde English Anonymous Olde English
  (209 poems)
 50. 150
  poet Lucille Clifton Lucille Clifton
  (34 poems)
[Hata Bildir]