Members Who Read Most Number Of Poems

Live Scores

Click here to see the rest of the list

Poetics and Poetry Discussion

Post a message
 • Dan Reynolds (4/16/2014 7:02:00 AM) Post reply | Read 4 replies

  Anyone else having trouble accessing the members area?

  Replies for this message:
 • delilah contrapunctal (4/16/2014 4:18:00 AM) Post reply | Read 1 reply

  Here's an example of parallelismus membrorum:


  Reflections

  Do not let me enter;
  do not shut me out;
  I am the hurricane
  and the gentle breeze;
  I am a memory
  you have forgotten
  and I am the future
  that will never be.

  Parallelisus Membrorum is of traditional Hebrew origin. It has lines of parallel construction and presents antitheses and complementary extensions. The lines are usually short and contain three or four words.

  something relatively simple with which to work/play?

  Replies for this message:
  • Frank Ovid (4/16/2014 3:26:00 PM) Post reply

   That form (in variations) is common in many cultures. An old English one is, 'What you see / Is what you get' (Wiki) . I think it could be fun to play around with.

 • Rich Persoff (4/15/2014 6:21:00 PM) Post reply | Read 2 replies

  Wow! Over 20,000 poems a week! at 10 seconds per poem, that's 200,000 seconds, or about 60 hours. I doubt even poetry contest judges or magazine editors work that hard. Which ones did they like best?Did they remember any?

  Replies for this message:
 • Frank Ovid (4/15/2014 1:56:00 PM) Post reply | Read 4 replies

  Here's the first edition my much anticipated " Top Five List of Poets on Poemhunter" I'll do a new one every month. Don't sweat it if you're not here, I haven't gotten around to all of everyone's stuff yet. You may push your way in by next month.

  5) Danny-Employs a lot of humor which I love. I want to drink pint with him.
  4) Lamont-Stays true to what he loves and 'brings it' every poem. Could be higher but I'm more of a free-form guy.
  3) Jefferson-Could be higher but I only have 4 poems to go by. Love his wacky sense of the absurd.
  2) Dog God 8hate-The guy is brilliant in my book. Makes you think on about 6 different levels.
  1) delilah contrapunctal-We had a scrap last night but it doesn't matter. A terrific poet. Where has she been and why doesn't anyone read her poems?I didn't see very many comments!

  Honorable mention- Angie (don't know much of her stuff, but what I've seen ain't bad) , Acker (improving) , Hogg (haven't got to much of him yet. I will) , Grossman (crazy MF) , Ralph (keep trying) Adam (tries his a*s off) . I've forgotten a few, I'll catch you next month.

  Replies for this message:
  • Frank Ovid (4/16/2014 4:37:00 PM) Post reply | Read 1 reply

   @Rizzo, My first list concentrates on the poets who comment on the forum regularly. There are also some VERY good poets on PoemHunter that don't contribute here. Sandy Player, Michael Oliver, William ... more

  • Alexander Rizzo (4/16/2014 4:28:00 PM) Post reply

   A very fair list, mr ovid. Its good you put your bias outfront. my biases would place hogg, danny and palmer on top, in terms of pure poetic strengths. your frankness, no pun intended was refreshing

  • Frank Ovid (4/16/2014 3:46:00 PM) Post reply

   @Jeff, I hope. I've read some excellent stuff from the members here. Some as good as 'famous' or 'published' poets I've seen (no offense to you, you're an excellent author) . All they really need is t ... more

  • Jefferson Carter (4/16/2014 10:25:00 AM) Post reply

   Frank, yer one smart dude! Your list is ... more

 • Adam M. Snow (4/15/2014 1:44:00 PM) Post reply | Read 1 reply

  Check out my new poetry website
  http://amsnow.weebly.com

  Replies for this message:
 • Paige Brimer (4/15/2014 10:30:00 AM) Post reply | Read 3 replies

  Oh where Oh where is the day?
  Why does it always go away?
  And leave me to the night so alone
  When we all believe
  We are in the zone
  When truly bumping into something
  Did you light up or turn to stone?
  My truth does sting
  You or a clone?
  So many out there
  Why I have so many cares
  Moon blood red
  How many nights?
  Seven I suppose
  Seems like it should be six
  Time to pick up Styx
  Too much time on my hands
  Doing all I can.
  Take a lesson from the caterpillar
  But I want to be a butterfly.

  by Paige Brimer

  Replies for this message:
  • Sir Zvavanhuvevhu (4/15/2014 4:48:00 PM) Post reply

   Paige, everyone knows you as a poet, don't post or publish your poetry on Discussion Forums

  • Sir Zvavanhuvevhu (4/15/2014 4:48:00 PM) Post reply

   Paige, everyone knows you as a poet, don't post or publish your poetry on Discussion Forums

  • Sir Zvavanhuvevhu (4/15/2014 4:39:00 PM) Post reply

   This looks like a poem and not a discussion topic. Paige. Be professional.

 • Adam M. Snow (4/15/2014 3:54:00 AM) Post reply

  A Blood Moon Night
  Written by Adam M. Snow

  Tonight I watched in awe,
  the moon once pure and white.
  Obeying the nighttime law;
  lighting the sky so bright.
  The stars, the moon in sync,
  dancing their worries away.
  The end can happen in a blink;
  a sudden halt would not sway.
  Darker the night grew -
  and darker the moon dost shine.
  I stood there in awe, in view,
  - a bloodish sublime.
  The proud moon once danced so free,
  now cowaring behind a blood red veil.
  I stood there in awe to see,
  the world halt with a quail.
  The moon eclipsed in a taint of dark red;
  I stood there in awe in yonder.
  " Is not the moon dead?
  What of this?" I ponder.
  Hours pass feeling like eternity,
  watching the blood moon night pass.
  Returning the world back to modernity,
  knowing this isn't the last.
  The moon is pure and white once more.
  Don't succumb to joy just yet.
  Again it'll happen, I swore -
  three more nights, a blood moon to fret.

 • Sir Zvavanhuvevhu (4/14/2014 3:24:00 PM) Post reply

  A counter sonnet.  Teach me to swim.
  I don't want to go  the  gym.
  Teach me  a Hymn
  That I can hum.
  Teach me all.
  That a child  should know.
  Teach me to walk in snow. 
  When the festive season is new.
  Teach me in the morning Dew.
  I know, my brain cells are too few,
  Just teach me that I should know.
  Peter pan, Robbin Hood, Rumbletilltiskin.
  If God to you is forbidden.


   

 • Sir Zvavanhuvevhu (4/14/2014 3:21:00 PM) Post reply

  A sonnet  Teach me to swim.
  I don't want to go  the  gym.
  Teach me  a Hymn
  That I can hum.
  Teach me all.
  That a child  should know.
  Teach me to walk in snow. 
  When the festive season is new.
  Teach me in the morning Dew.
  I know, my brain cells are too few,
  Just teach me that I should know.
  Peter pan, Robbin Hood, Rumbletilltiskin.
  If God to you is forbidden.


   

 • Sir Zvavanhuvevhu (4/14/2014 2:57:00 PM) Post reply | Read 2 replies

  Zvamunoita zvakatadzwa navatendi izvi.

  Zvokugadzira mari yechegumi zuva nezuva.

  Iyo musingakandi mundiro yechegumi.

  Yamunotambidza mutengesi  nebhodyera.

  Minwe mishanu yakabatanidza  mari nebhodyera.

  Zvokumwisana mate sevana vamai vamwe.

  Zvokudokerwa muchihunwa muri pamwe.

  Aa a a a ah! , Vakati vanomwa vakan'ora.

  Kana humambo hwe denga vachadongorera.

  Zvamunoita izvi  kudhakwa nezvinodhaka.

  Nemweya ivo vanodhakwa sezvidhakwa.


  Vasangana nemi voti muri Zvidhakwa.

  Sevanokupayi mari yokutanga mudhakwe.

  Madhakwa nekumumba hamusviki.

  Nyaya ndedzeuyo  akudhakisayi.

  NezvaJesu  vatenderi vanenge vatokanganwa.

  Rinozodoka zvaro zuva, vatotsamwa


  Vatenderi munodarireyi.

  Mbatya dzoyenda kukereke kupinda varidzi.

  Kunamata kwava kunamatwa.

  Minamato zvayangova  habhura-ka-dhabhura.

  Inga Jesu pachipiyaniso  Wakatambura.

   Chishuwo Chiri chokuti vhangeri  riparidzwe.

  Maivepiko pakamutswa Razaro, masikati machena?.

  Yakaendepiko waini yakabikwa naJesu pamuchato wekana.

  Vatenderi  muri vanyengeri ndazvivona.

  Inga mudzanga unotsva,

   nokutsvodwa nemumwe.

  Asi hausvutwi nemunhu mumwe.

  Moto wabatidza ndemumwe.

  Asi unotungidzawo dzimwe.

  Chivi here chakasakisa rodo mumoyo menyu rudzimwe??.

  Kana Kuti zvingwa zvishanu nehovembiri,

  Dzakasakisa  rwenyu Rudo rwuzvimbirwe.

  Zvamunoita izvi Zvidhakwa, vatenderi  vakazvikonewa.

  Kumwa nepambomwiwa nemumwe.

  Kuruma pamboruma mumwe.

  Kudya mundiro imwe.

  Mugere Panhu pamwe.

  Kukurukura dambudziko remumwe.

  Muchabatsira vana vavamwe.

  Chokwadi here ndiko kuita kwenyu.

  Kutengerana Doro vamwe vachitadza. 

  Kutengerana zvinwiwa kana kunze kwapisa.


   Nhayi  Zimbabwe,  

  Nyika yaTati,

  Ndinoyimbira iwe izimbabwe, handirevi  Ini.

  Ndiwe une vatenderi vazhinji, kupinda Zvidhakwa.

  Vhangeri zvoroparidzwa nevakadhakwa.

  Asi Nyika yadhakwa???.

  Zvamunoita.

  Zvakatadzwa naVatenderi.

  Ndozvireva ndoputika neshungu.

  Rangove Bundu Moyo, gararwa reshungu

  Chiregayi  ndizvinyarare ini mwana wemurungu.

  Mozoti  aitidadira  nechurungu.

  Zvakatadzwa,

  Failed pachirungu

  Kare Kare, long ago

  NaVatendi.

  Replies for this message:
  • Atheanga Tiomaint (4/14/2014 4:29:00 PM) Post reply

   Well, well, dOgHate(good enough uniqueness?) . Now you know how we have felt every time you ever posted your drivel. I have always been patient with your doggerel. I think we were all hurting you by ... more

  • ..... Dog God 8hate (4/14/2014 3:39:00 PM) Post reply | Read 1 reply

   __ ] Sir! ... siRrrr ... Please... acknowledge the laws beyond mere n' mortal men ... your ludicrous post annoys ... all are aware of your extraneous focus, time for you TOO, lest ramification ... more

[Hata Bildir]