Shakti Chattopadhay

(25 November 1933 - 23 March 1995 / Baharu, 24 Parganas / India)

Shakti Chattopadhay Poems

1. Abani, Are You Home? 4/4/2012
2. Chhinno Bichchhinno 4/4/2012
3. I Can Go, But Why Shall I? 4/4/2012
4. Ekbar Tumi 4/4/2012
5. Kisu Maya Roye Gelo 4/4/2012
6. Ek Osukhe Dujon Ondho 4/4/2012
7. Choturdashpadi Kabitabali 4/4/2012
8. Ami Jai 4/4/2012
9. Amake Porao 4/4/2012
10. Bhitore Baire Bishom Juddho 4/4/2012
11. Pabo Prem Kan Pete Rekhe 4/4/2012
12. Din Jay 4/4/2012
13. Ebar Hoyese Shondhya 4/4/2012
14. Mone Mone Bahudur Chole Gesi 4/4/2012
15. Porstri 4/4/2012
16. Bagane ki Dhorechhilo Hat 4/4/2012
17. Shishir Bheja Shukno Khar 4/4/2012
18. Station Bhasiye Brishti 4/4/2012
19. Otherwise Why Should You Be Human 4/4/2012
20. The Key 4/4/2012
[Hata Bildir]