Treasure Island

Ronjoy Brahma

[R (Ronjoy)] (02/11/1994 / Roumari (Amteka) Chirang/Assam, India)

गोसो एवलाब मेथाइ -04

बुखार लांबाय आय' आंनि
गोरबोनि हाबिला
सिमब्रे सिमब्रा बार मोदायजो
आन्दायनानै दं दिनै
गोसोम जोमै दख्लासेयाव
खुवा खुवा बारजोँ
सिब्रे जानानै
नोजोरा एरायलांबाय
सोरांनि बिदुंआ गोमा लांबाय
गोरबोनि मिजिङा
गोरबोआव थाखोमाबाय

[Hata Bildir]