October Poems - Poems For October

Poems about october. You can read the best october poems. Browse through all october poems.


October - Poem by Hans Christian Andersen

'- Du har ei Ro, ei Smerte
Tomt er der i dit Hjerte;
Saa døsigt Taagen ligger
Rundt om det visne Krat! -.'
*
Storken er reist til fremmed' Land, Spurven boer i dens Rede;
Løvet falder, men Bærret staaer rødt paa den sorte Hede.
Taagen ligger saa kold og klam, Vedet fældes i Skoven,
Bonden gaaer paa den vaade Mark, vælter Jorden med Ploven.
Over de sorte Muldvarpskud flyver en vildsom Svale,
Skjuler sig mellem Mosens Rør, kan ei synge, ei tale.
Draaben falder saa kold og tung ned fra Træernes Grene;
Minderne leve, uden dem følte sig Hjertet ene.
Som Oceaners dybe Ro førend Stormene stige,
Ja, som et Havblik er der i hele Naturens Rige,
Havblik, Forbudet paa en Storm, snart den stiger med Vælde,
Da skal Skoven staae som et Vrag, alt de Masterne fælde.
Tomhed breder sig meer og meer, her er ei Fryd, ei Smerte;
Livstomt staaer den stolte Naturs svulmende Digterhjerte.

I Vaar Din Sol sig tændte,
Dit unge Hjerte brændte,
Alt blev til Blomst og Blade,
Og Fuglene sang glade -
Din Sjæl var Kjærlighed.
Med Liv Du Alt omsno'ede.
Selv paa Ruinen gro'ede
Den grønne Vedbend'-Ranke;
Og Troskab var Din Tanke,
Lyksalighed Dit Meed.
Alt aanded' Liv og Varme,
Du holdt i Dine Arme
Din skjønne Blomsterpige;
Din Drøm var uden Lige.
Nu har hun Dig forladt!
Og Blomsterne er' døde,
Dybt i Dit Bryst er øde,
Du har ei Ro, ei Smerte,
Tomt er der i Dit Hjerte;
Saa døsigt Taagen ligger
Rundt om det visne Krat.
Du kan ei mere drømme.
O svulm, I vilde Strømme!
Ryst Storm din stærke Vinge,
En anden Qval Du bringe,
Ei denne sløve Hvile!
Send Dødens skarpe Pile,
Dig Straa-Død er forhadt!

Stille! see, hvor Taagen løfter sig høit fra den vaade Vang;
Hist bag Kirken synker Solen, Straalen falder bleg og lang.
Sit 'Lev vel' den stille hvidsker til sit Hjertes Troubadour;
Med det gule Løv, som falder, svarer sorgfuldt Guds Natur.
Endnu een Gang, men den sidste, Solen Afskeds-Kysset sender,
Underligt, see hist i Byen, paa en Rude Straalen brænder.
Ogsaa der October bygger bag den nøgne hvidgraae Muur,
Men det eier her et Hjerte, dødt det er i Guds Natur.
See, det lille lave Kammer er saa hyggeligt, saa reent,
Alt for kort er Gulveteppet, men det pynter dog saa peent.
Ambra-Træet staaer i Vinduet i det blege Aftenskjær,
Hvor en halv afbladet Rose Efteraarets Billed bær.
Rokken snurrer, der hun sidder; - 'Er, som Himlen, Øiet blaat?'
Det er kun en gammel Jomfru! bleg er Kinden, Haaret graat.
Her hun lever eensomt stille ved sin Rok og sine Minder.
Dagen gaaer, og Dagen kommer. Saadant afmaalt Aaret svinder.
Ogsaa her var Vaar og Sommer, friske Blomster, Rosenrødt.
Kjærlighed fik dette Hjerte, og end er ei Hjertet dødt!
Haab og Længsel, Ungdoms Drømme, er nu Veemods Melodie; -
Det er kun en gammel Jomfru - hende Verden gaaer forbi.
- Stille! hør fra Kirketaarnet Klokken dybe Toner gav.
Tause Mænd i sorte Klæder staae rundt om den aabne Grav;
Kisten sænkes ned med Snore, Præsten kaster Jorden paa;
'Fred' det toner. - - Gid mit Hjerte bag de fire Bræder laae!
Uden om mig, selv i Haabet, Livet som October staaer!
Digterdrømme, Livets Lykke, Alt jo til sit Løvfald gaaer!
Eventyret vel jeg mindes om den stolte Fiskerviv,
Som bestandigt ønsked' Mere, og det stod ved Ønskets Bliv.
'Konge, Keiser, selv Gud Fader' - da tilsidst, som ved Magie,
Atter i den dybe Leergrav sad hun - Drømmen var forbi!
Flamme-Ønsker, Haab og Længsel stige, medens Hjerter slaae,
Men tilsidst den dybe Leergrav bliver Alt, hvad her de faae!

Spillemand, spil paa Strænge,
Barmen er mig trang,
Hvo kan savne længe
Barnets simple Sang?
Ride, ride Ranke!
Flyv afsted min Tanke,
Flyv hen over Bjerg og Elv,
Hjertet bliver først sig selv
I sin Barneverden!

Spillemand, spil paa Strænge,
Grib med stærke Slag!
Haabet gaaer i Enge
Den lange Livets Dag,
Finder, selv i Moser,
Krusemynt og Roser,
Synger: 'Ro til Fiskeskjær,
Mange Fiske faae vi der,
Aldrig Haabet slipper!

Spillemand, spil paa Strænge,
Livet er saa smukt,
Ei det varer længe,
Snart er Lampen slukt.
Klappe, klappe Kage!
Graven er tilbage -
Giv hver Grille kort Besked,
Qvist den op, og qvist den ned,
Saa falder den i Asken!

Spillemand, spil paa Strænge,
En October-Sang;
Taagen staaer paa Enge,
Barmen er saa trang.
Visselul mit Hjerte!
Vug' i Søvn din Smerte!
Bedst i Graven Vuggen staaer,
Om end ikke Gængen gaaer,
Der ei Barnet græder!


Comments about October by Hans Christian Andersen

There is no comment submitted by members..

Poems About October

 1. 201. October , Hans Christian Andersen
 2. 202. Creeping Cold! , Ramesh T A
 3. 203. Homeless Girl Haiku , Chenou Liu
 4. 204. October In Kalorama , Francis Duggan
 5. 205. On Hearing A Grey Shrike Thrush Singing .. , Francis Duggan
 6. 206. #361 Haiku The Wind's Song , Dorothy (Alves) Holmes
 7. 207. A Passionate Desire , Framarz Bagheri
 8. 208. October Night Song , Aldo Kraas
 9. 209. Sage, Rosemary And Time , Jonathan ROBIN
 10. 210. Travel Haiku - Cape Cod Wellfleet Oyster.. , john tiong chunghoo
 11. 211. #387 Haiku October Sun Rise , Dorothy (Alves) Holmes
 12. 212. End Of Savings Time , Forrest Hainline
 13. 213. Haiku - 771 , Dagmara Anna AuraDagimar
 14. 214. Releasing Trauma , gershon hepner
 15. 215. Months And Haikus , John Knight
 16. 216. Sunlit Grave Site Haiku , Chenou Liu
 17. 217. White Butterflies Haiku , Chenou Liu
 18. 218. Two White Butterflies Haiku , Chenou Liu
 19. 219. Snow Tanka , Chenou Liu
 20. 220. My Poetry , Dorothy (Alves) Holmes
 21. 221. आज है गाँधी जयंती , Shashikant Nishant Sharma
 22. 222. October Surprise , Ray Lucero
 23. 223. Christopher Columbus , nimal dunuhinga
 24. 224. Help Me If You Can (Fun Poem 60) , David Harris
 25. 225. When Persephone Returns , gershon hepner
 26. 226. Extremes Of Right And Left , Laurence Overmire
 27. 227. Travel Haiku - The Denver's Great Americ.. , john tiong chunghoo
 28. 228. Meeting , Jonathan ROBIN
 29. 229. Lady Of My Dreams , Jonathan ROBIN
 30. 230. When All This Love Is For Real (From, Po.. , Peter S. Quinn
 31. 231. Be Strong , A Poet Who Loves To Sing ... ..
 32. 232. Evolutionary Dreams... , A Poet Who Loves To Sing ... ..
 33. 233. #363 Haiku Watercolor Sky , Dorothy (Alves) Holmes
 34. 234. Tinkering With Mood And Meaning , gershon hepner
 35. 235. #368 Haiku Pouring Rain , Dorothy (Alves) Holmes
 36. 236. #369 Haiku Let The Show Begin , Dorothy (Alves) Holmes
 37. 237. What We Had , Diana van den Berg
 38. 238. Mercy , Diana van den Berg
 39. 239. Tawny Tan And Tangerine , Saiom Shriver
 40. 240. O Virtue! , Sadiqullah Khan
 41. 241. The Wimp , A. P. Herbert
 42. 242. In Darkest London , A. P. Herbert
 43. 243. 13th October 1961 , Edward Kofi Louis
 44. 244. Lasting Love , RoseAnn V. Shawiak
 45. 245. Winter Wind , Saiom Shriver
 46. 246. Antwerp , Ford Madox Ford
 47. 247. Autumn With Grandpa , Saint Eule
 48. 248. Enjoyable@@ Roma Vs Bayern Munich Live S.. , Shohag Kaysar
 49. 249. October Blue , Andy Brookes
 50. 250. Love On The Hill. , meme meme
[Hata Bildir]