Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

(1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Nal'inyala eKapa


Qhinga dud'umdudo
Aded'amadada Kolu dabi
Kub'onkabi baxakene nezithonga zamanyala
kwasal'isaphuselane esibudederhw'amakrotini

Avakel'amaxhonti kulomaxhanti
Kwabhonga nenenyong'intlwathi
Kub'amathumb'amhlophe okwelanga lentlabathi
Yek'uthando emntwaneni luphelile
Yek'imbekw'ezintsaneni itshayile

Gexa masikhenkethe ulambile
Zihambil'iintsuku nexesha lakho liphelile
Kuba awasagoduk'amatshipa amawab'achithekike
Phofu simnandi isonka sedolophu
Noluxwebhu luyangcangcazelisa

Ndixel'uxwebhu lwemali luxanazile
Zasuke zaphithan'iingqondo alityalw'amakhaya
Umsholog'ugqebh'ebethelelaAkukho sazela umkhondo nawo ziyawucinezela

Imbek'ibekiwe
Olu thando lesigxila luchasiwe
Ntlandlo mbin'ukudel'amasiko
Usathan'ehleli nje uzingel'izithethe
Inyath'ayibuzwa kuba akukho uphamb ili

Yadubul'inkanga sonwaba thina nto zaziyo
Hay'inyal'eKapa liboxuth'inkaba
Hay'inyal'eKapa ayadud'amasele
Qhosha mbombo kulomgolong'uxel'igugu
Kub'iinduku zalapha ziwuphethe lomgudu

Hlazw'elimnyama luxhuzul'umkhala
Kub'inzala ayibethelwa nalixhala
Atshw'amagogogo 'yandile le ntlekele'
Inyaniso ayikho emzalini kukwaMpengempenge

Yiyek'inohlule
Wuncam eni umphothulo uchithekile
Yiyeken'inohlule
Intlalo KaNtu inoyisile
ngeb'ugityiwe umgubo kub'iingqondo banazo
nto nje! basoloko befuna usasazo

kowu madoda mna ndisizel'ezontsana
kuba zivela nje zakufel'esonweni
imveku ayinamqolo kodwa izibiz'unina
olwam usizi ndiliphosa kolusana luzalelw'enyaleni

awam amazwi ayaphela
esam isingqala ndisicengile
kum iinyembezi zosuliwe
nam ngalomzuzu ndiyanikezela
ndithi qhinga wohlulekile
phini awufumaneki! mkhondo awubonakali

Submitted: Friday, August 09, 2013
Edited: Wednesday, August 28, 2013

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Related Poems


Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Poet's Notes about The Poem

lo mhobe ungobomi obuphilwa luluNtu kwisithili saseKapa, intlalo engokulityalwa kwezithethe

Comments about this poem (Nal'inyala eKapa by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa )

Enter the verification code :

 • Siyabonga a Nxumalo (8/14/2013 2:38:00 PM)

  Bubula ndodana yeAfrica, kuzwakale wonke amaqele, kudume wonke amawa, kwenanele ngisho oxamu ezingoxini ukuthi uthethile unyana weAfrica.....ngelinye ilanga igama lami liyobe libhalwe eceleni kwelakho, umndiyazo wethu ufukuthwe isizwe esinsundu qede kuhluthe izizukulwane..
  I am proud of you young brother and ulwimi lwenkobe soze lwafa xa kusekho abantu abafana nawe.
  Siya_! ! (Report) Reply

Read all 1 comments »

Top Poems

 1. Phenomenal Woman
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Still I Rise
  Maya Angelou
 5. Dreams
  Langston Hughes
 6. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 7. If
  Rudyard Kipling
 8. Stopping by Woods on a Snowy Evening
  Robert Frost
 9. I Know Why The Caged Bird Sings
  Maya Angelou
 10. Invictus
  William Ernest Henley

PoemHunter.com Updates

New Poems

 1. What You Thought I Thought You Thought, Dexsta Ray
 2. Cactus Flower, Midnights Voice
 3. Sacrifice, Nassy Fesharaki
 4. Keep your mind wide open, Petai Jirakongpipat
 5. THE MYTHS OF LIES, Satish Verma
 6. The Garage Sale Blues, Francie Lynch
 7. No Paper This Morning, Donal Mahoney
 8. Mister Chamberlain, Roy Blokker
 9. Brothers, Two..., Denis Martindale
 10. The One True God, Roy Blokker

Poem of the Day

poet Christina Georgina Rossetti

Where sunless rivers weep
Their waves into the deep,
She sleeps a charmed sleep:
Awake her not.
Led by a single star,
She came from very far
...... Read complete »

   

Member Poem

[Hata Bildir]