Treasure Island

senzokhaya umhayi

(1991/07/30 / Mtubatuba)

Indandatho


Ngisemendweni Kulomuzi ngiganile,
Lomendo ngawuthola ngisewu m'vumbu wentombazanyana,
Ngangisemncane ngokwethambo nangokwenqondo,
Inhliziyo yami yayisathambile, Uthando yayihamba ilutshala nasemhlabeni ongavundanga,
Amehlo ami ayesebuthuntu esaxhoshwa intuthu yomlilo wamaphepha,
Nomoya wami wawusentekenteke,
Ithemba wawulichitha njengamanzi onakele,
Namhlanje ngibuka izinqumo engazinquma ngivale amehlo,
Izinqumo ezangivala amadlebe ngangamuzwa umama wami,
Namhlanje ngidla izithelo zezinqumo engazitshala mhla ngizithatha ngithabatha lomendo,
Izinqumo engazithatha sengiphuthuma ukugqoka indandatho,
Izinqumo engazithatha sengijahe ukugibela ibhasi eliya emendweni.

Lomendo usufana nomeqo othakathwe ngesiqalekiso sokushiswa indandatho,
Namhlanje indandatho engayifaka ngimomotheka,
Indandatho eyaba isikhiye sokuvula esibayeni sobuntombi bami,
Yona kanye le ndandatho owathi mhla engifaka lomlisa wehlisa izinyembezi,
Le ndandatho eyamenza waguqa ngedolo,
Waze wakhama amagama okuzifungisa phambi ko Mfundisi,
Hho hhe ngaselula nami isandla sami,
Ngamnikeza umunwe wami okuthiwa umngani wendandatho,
Lendandatho engayifaka yangithatha yangibeka kulomhlaba ongenaye umama,
Kuyimanje angikwazi nokwelula isandla ngicele isandla sikamama ukuba singiduduze,
Namhlanje ngishishwa ile ndandatho ngingedwa vo,

Emphakathini babona isidumbu sami sikhululekile,
Abakwethu babona ubuso bami bumomotheka,
Abasemzini bafuna ukubona ukuqhakaza kwembali abayitshala ngezinkomo zendodana yabo,
Abakithi bajabule bathokozile bazithola izinkomo zamalobolo,
Umama ngamthembisa ukuthi ngishanda ngentokozo,
Akawazi lomopho esengiwopha ngaphakathi,
Akamazi uThemba lami ukuthi usephenduke ibhubesi,
Le ndandatho isiphenduke isiqalekiso,
Ngimemeza usizo lukamama lapho ngisha,
Kepha manje sengishawa isikhathi,
Ngesikhathi ngisenesikhathi angisithathanga isikhathi ngamnikezi indlebe,
Indlebe angiyikhongozelisanga ze ibuthe iziyalo zikamama zokugcina,
Namhlanje ngiyikhohliwe imiyalo engingayinikanga indlebe,
Ayikho emgodlagodleni engeza nawo,
Sengibhekene nokushisa kwendandatho,

Amasango akithi ngawafulathela ngeza kulomendo,
Ngazijomba iziyalo zika mama,
Angivumanga ukuba ubaba angidonse ngesandla engivulele amasango,
Ubaba akamnikezanga umyeni wami isandla sami esandleni,
Ekhaya angivalelisa mhla ngithabatha loluhambo,
Umama angimengamanga njengendodakazi yakhe,
Namhlanje umzimba wami uvimbelene ngemivimbo evimbanisa igazi,
Sengiphenduke imvithi evithizwa ngenduku nsuku zonke zemihla,
Imihla yami sekuyimihla yokukhama izinyembezi,
Umyeni wami usephenduke umvubeli wentukuthelo nenhlukumezo empilweni yami,
Uhlamvu lukamentshisi olwalayitha isihogo ekuphileni kwami ile ndandatho,

Namhlanje lendandatho ngiyithatha ngiyayikhumula ngiyibeka etafuleni,
Ngithatha incwadi yasenkantolo yezifungo nezethembiso nayo eceleni kwayo,
Emnyango isicabha sivaliwe sakinatelwa ngeketango,
Uhlamvu lukamentshisi ngiluphethe ngesandla,
Ngimbathe ingubo yomshando engangiyigqokile mhla kukuhle kwethu,
Sengizithelile ngamaconsi amancane esivuthisi(Pethiloli) ,
Lamangabi awangabi isithombe esibi kuwe,
Ze niwucoshe umlotha niwufihle ngomhlabathi,
Bese niqalaza indandatho enizoyithola lapho,
Leyondandatho iyona umvutheli womlilo oshise umzimba wami,
Uyibheke iyashisa leyo ndandatho.

Submitted: Tuesday, November 19, 2013
Edited: Wednesday, November 20, 2013

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

What do you think this poem is about?Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Poet's Notes about The Poem

Indandatho.
-
By Sєиzσkнαуα Uмнαуi, © 2013, All rights reserved.

Comments about this poem (Indandatho by senzokhaya umhayi )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

PoemHunter.com Updates

New Poems

 1. Sunshine In Your Eyes, Eleonor Santiago
 2. Run, run, run and running, gajanan mishra
 3. Run, run, run, gajanan mishra
 4. What About Tomorrow, Claude H Oliver II
 5. My Time, Claude H Oliver II
 6. The ball, gajanan mishra
 7. Thousand Lullabies, Eleonor Santiago
 8. Highest Sky, Eleonor Santiago
 9. Paradise Rhyme, Eleonor Santiago
 10. To the Depths, Eleonor Santiago

Poem of the Day

poet Paul Laurence Dunbar

The mist has left the greening plain,
The dew-drops shine like fairy rain,
The coquette rose awakes again
Her lovely self adorning.

The Wind is hiding in the trees,
...... Read complete »

   

Trending Poems

 1. 04 Tongues Made Of Glass, Shaun Shane
 2. The Road Not Taken, Robert Frost
 3. Dreams, Langston Hughes
 4. I Know Why The Caged Bird Sings, Maya Angelou
 5. Still I Rise, Maya Angelou
 6. Phenomenal Woman, Maya Angelou
 7. If You Forget Me, Pablo Neruda
 8. If, Rudyard Kipling
 9. Invictus, William Ernest Henley
 10. Annabel Lee, Edgar Allan Poe

Trending Poets

[Hata Bildir]