Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,219 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

बा गोथौ Poem by Ronjoy Brahma


बर'नि घोरोमआ बाथौ
बेनि ओंथियाबो गोथौ
बुंनोबो हाया बेसे गोथौ
बाथौआ मोनबा सानस्रि गोथौ ।
सोरजिनि गिबि बिफां सिजौ
बेनि सिरियाबो सिरिबा
बाथौब्रायनि बा तत्व
सोरजिनि नेरसोना सिजौ
बेनि ओँथियाबो जादोँ
गोथौ ।
बेखायनो बुंनाय जादोँ
सिजौनि सिरिया सिरिबा
बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा
सिफुंनि गरंआ गरंबा
थाइगिर बिगंआ खंबा
बर' बोरायनि राव आरो
आसाराबो मोनबा ।
बाथौआ मोनबा सानस्रि गोथौ
गशाइनि गेदेमा सोरजि
हा दै बार सान अख्रां
गिबि मान्थ्र
अम ह्रिँ ख्लिँ फोत से
देँखो गिबि
सा रे गा पा घा
सान्नाय गिबि
से नै थाम ब्रै बा
खुंनाय गिरिया गोथार गिरिबा
गशाइ गुरु, मोदाय गुरु
बिमा गुरु, बिफा गुरु
आरो
दिक्षा गुरु ।
मोनबा गोथार लाइफां लाइ
थुलुन्सि, जाथ्रासि
खासिहाग्रा, दुब्रिहाग्रा
आरो
बेल बिलाइ ।
मोनबा आसार
गुरु सिबिनाय
घ्यान आरो दान(घोरोम)
गेदेरखौ खुलुमनाय
उन्दैखौ अन्नाय
खौसेयै मावनाय(जानाय)
आरो
माहारि हादरनि मोजां
हाबा मावनाय ।
सिजौआ सिजौ सि गोजौ
बर'नि दोहोरोमा बेसे गोजौ
अहम फोरमायदे गशाइ बाथौब्राय
नोँलाइ गोथौ बा गोथौ
मैथाहाजि, रांराशि, बारि गंथाम
नोँनो जादोँ
सासेयानो फानथाम ।
अहम फोरमायदे गशाइ
बाथौब्राय
दाउखायालाय फुराखै
दाउब'आबो सोमाखै
जोँबो नागाराखै नोँखौ
गोथौ ।
साहानि दैया खोलाहा
खोलानि दैया साहालाय
उल्टा बोहैयाखै ।
सैथोआ अरायबो सैथो
सैथो सैथो बा सैथो
बेनिखायनो दं-
मैदेरा गाबो अदाल
गुदियाव
मानसिया गाबो
सिजौ गुदियाव ।
।।112012।।

Submitted: Thursday, July 24, 2014
Edited: Thursday, July 24, 2014

Topic of this poem: Poem


Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Form:


Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (बा गोथौ by Ronjoy Brahma )

There is no comment submitted by members..

Famous Poems

 1. Phenomenal Woman
  Maya Angelou
 2. Still I Rise
  Maya Angelou
 3. The Road Not Taken
  Robert Frost
 4. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 5. Dreams
  Langston Hughes
 6. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 7. Caged Bird
  Maya Angelou
 8. If
  Rudyard Kipling
 9. Stopping by Woods on a Snowy Evening
  Robert Frost
 10. A Dream Within A Dream
  Edgar Allan Poe
Trending Poets
Trending Poems
 1. The Road Not Taken, Robert Frost
 2. Still I Rise, Maya Angelou
 3. Dreams, Langston Hughes
 4. If You Forget Me, Pablo Neruda
 5. A Dream Within A Dream, Edgar Allan Poe
 6. Phenomenal Woman, Maya Angelou
 7. If, Rudyard Kipling
 8. Caged Bird, Maya Angelou
 9. Annabel Lee, Edgar Allan Poe
 10. Fire and Ice, Robert Frost
[Hata Bildir]