milap singh

Rookie [mialp singh bharmouri]

milap singh Poems

1. Inda Bharmour 2/22/2013
2. Avsar Ki Samanta 3/31/2013
3. Nashtar Chubhoye Jate Ho 7/11/2013
4. Jota Pur Badli 7/9/2013
5. Kuch Gal Kar Han 7/10/2013
6. Hadd Jlau Kamai (gaddi boli) 3/27/2013
7. Riste Bde Hin (gaddi boli me kavita) 3/28/2013
8. Ya Me Anpadh Hun 3/30/2013
9. Murdon Ka Opration 4/12/2013
10. Kelang Bajeer (bharmouri Bhajan) 4/16/2013
11. Jai Jai Jai Jaikar Bhundi 4/17/2013
12. Kugati Ri Dhara 4/18/2013
13. Ya Khuda 4/19/2013
14. Fasle Se Agar 4/29/2013
15. Shivji Re Putr Kele Bajeer 6/3/2013
16. Mata Manani Murali 6/12/2013
17. Chal Manimahesha Jo 6/28/2013
18. Kelang Ra Chela 7/5/2013
19. Lalu Ri Sharab 7/5/2013
20. Ada-E-Hansi 7/12/2013

बादल की िकश्ती

अँबर के दिरया में
बादल की िकश्ती
न जाने िकस ओर जा रही है

कुछ संभलकर
कुछ िबखरकर
नया रूप पा रही है

देखो-

[Hata Bildir]