Masaoki Shiki

(1867 - 1902)

Masaoki Shiki Poems

21. Haiku 04 1/1/2004
22. Haiku 03 1/1/2004
23. Haiku 02 1/1/2004
24. Haiku 01 1/1/2004
[Hata Bildir]