Mahadevi Varma

(26 March 1907 – 11 September 1987 / Farrukhabad, Uttar Pradesh / British India)

Mahadevi Varma Poems

Best Poem of Mahadevi Varma

Main Neer Bhari Dukh Ki Badli

Read the full of Main Neer Bhari Dukh Ki Badli
[Hata Bildir]