Jesus James Llorico


Jesus James Llorico Poems

121. Mga Puno 1/16/2015
122. Mirror (Haiku) 7/31/2014
123. Miss Universe 2015 (Haiku) 12/24/2015
124. Mma (Haiku) 12/31/2015
125. Moments I Miss 6/28/2014
126. Moments Of Contemplation (Haiku) 5/15/2016
127. Moments Of Love (Naani Poetry) 6/19/2013
128. Moments Of Love Ii (Fibonacci Poetry) 6/20/2013
129. Moon 3/17/2013
130. Moonlight 9/1/2013
131. Moonlight (Haiku) 9/4/2013
132. Moving In Silence (Tanka) 6/6/2016
133. Music (Naani Poetry) 9/13/2013
134. My Daughter Margaret Anjelie 11/22/2013
135. My Dream (Naani Poetry) 9/23/2014
136. My Elegy To Our Aunt (Herminia Reyes Diaz) 6/29/2013
137. My First Romance (Haiku) 1/7/2016
138. My Friends (Haiku) 9/21/2014
139. My Heart 8/31/2014
140. My Heart (Haiku) 9/9/2014
141. My Heart (Naani Poetry) 3/20/2016
142. My Heart Like A Tree 12/4/2015
143. My Heart Needs A Rest 9/30/2014
144. My Heart Remembers 12/1/2015
145. My Heart's Domain 2/19/2015
146. My Love (Haiku) 11/26/2015
147. My Love Was Different 7/3/2016
148. My Night With You 9/26/2014
149. My Poems 10/8/2013
150. My Poetry (Haiku) 1/23/2015
151. My Precious One 11/2/2013
152. My Sadness 8/20/2014
153. My School 3/11/2016
154. My Secret Love 8/28/2014
155. My Solace In Poetry 7/24/2014
156. My Song (Naani Poetry) 4/24/2016
157. My Thoughts (Haiku) 12/9/2015
158. My World (Naani Poetry) 6/28/2013
159. Mystery (Tanka) 4/9/2016
160. Naging Makata 10/11/2014
Best Poem of Jesus James Llorico

Paghigugma (Binalaybay)

'Ang paghigugma sa aton palangga
kon kis a wala gaayon sa istorya
mga plano nga indi makuha
kag mabilin na lang sa huna huna

Sa dugay nga tinuig nga ikaw kilala
imo nawong nga pirmi ko makita
kag isa ka gab i ako natingala
sa kasing kasing palangga na kita

Sa kalinong sang gab i nami tulukon
ang imo guya nga sobra katahum
aton mata natuon sa mga bituon
kag kita duha naga damguhanon

Kabalo man ko nga indi ka sa akon
ini binalaybay sakon lang tagipusuon
kag sa pagtindog sa tunga sg dulom
indi ka gid madula sa panumdom

Bisan subong ...

Read the full of Paghigugma (Binalaybay)

A Desert Life

As I watched the sunset in this land
And fading lights dims the desert sand
A time my memory seems so right
To think of my love one's out of sight

In the vastness of this ancient land
Like flaming dots of red in the sand
I miss the busy streets, city lights
The traffic jams and those hurried life

[Report Error]