Helal Hafiz

(7 October 1948 - / Netrokona / Bangladesh)

Poems of Helal Hafiz

1. Achol Premer Podyo 5/23/2012
2. Agnutsob 5/23/2012
3. Ahongkar 5/23/2012
4. Amar Ki Ese Jabe 5/23/2012
5. Amar Sokol Ayojon 5/23/2012
6. Amimangsito Sondhi 5/23/2012
7. Anirnito Nari 5/23/2012
8. Asro Somorpon 5/23/2012
9. Bam Hat Tomake Dilam 5/23/2012
10. Bedona Boner Moto 5/23/2012
11. Byabodhan 5/23/2012
12. Cactus 5/23/2012
13. Dakat 5/23/2012
14. Duhshomoye Amar Joubon 5/23/2012
15. Dukher Arek Nam 5/23/2012
16. Edaning Jibon Japon 5/23/2012
17. Ekti Potaka Pele 5/23/2012
18. Feriowala 5/23/2012
19. Gharoa Rajniti 5/23/2012
20. Hijoltolir Sukh 5/23/2012
[Hata Bildir]