Helal Hafiz

(7 October 1948 - / Netrokona / Bangladesh)

Helal Hafiz Poems

1. Dukher Arek Nam 5/23/2012
2. Amar Ki Ese Jabe 5/23/2012
3. Gharoa Rajniti 5/23/2012
4. Hijoltolir Sukh 5/23/2012
5. Prosthan 5/23/2012
6. Hridoyer Rin 5/23/2012
7. Duhshomoye Amar Joubon 5/23/2012
8. Icche Chhilo 5/23/2012
9. Achol Premer Podyo 5/23/2012
10. Jatayat 5/23/2012
11. Hironbala 5/23/2012
12. Cactus 5/23/2012
13. Amar Sokol Ayojon 5/23/2012
14. Edaning Jibon Japon 5/23/2012
15. Jar Jekhane Jayga 5/23/2012
16. Byabodhan 5/23/2012
17. Bam Hat Tomake Dilam 5/23/2012
18. Agnutsob 5/23/2012
19. Feriowala 5/23/2012
20. Ahongkar 5/23/2012
[Hata Bildir]