Ashok Chakradhar

(8 February 1951 - / Adheerpada, Kurja, Bulandshahar / India)

Ashok Chakradhar Poems

1. Pol-Kholak Yantra 7/2/2012
2. Jangal Gatha 7/2/2012
3. Nanhi Sachai 7/2/2012
4. Tamasha 7/2/2012
5. Kitni Roti 7/2/2012
6. Phir Kabhi 7/2/2012
7. Kidhar Gai Bate 7/2/2012
8. Nakhredar 7/2/2012
9. Chutputkule 7/2/2012
10. Kam Se Kam 7/2/2012
11. Pahle Pahle 7/2/2012
12. Subichar 7/2/2012
13. Bauram Ji Bas Me 7/2/2012
14. Chal Di Ji, Chal Di 7/2/2012
15. Thekedar Bhag Liya 7/2/2012
16. Gati Ka Kusur 7/2/2012
17. Daya 7/2/2012
18. So To Hai Khacera 7/2/2012
19. Krom 7/2/2012
20. Garibdash Ka Shunyo 7/2/2012
21. Masho Ki Ma 7/2/2012
22. Kaun Hai Ye Jaini? 7/2/2012
23. Tera Hai 7/2/2012
24. Deha Nrityashala 7/2/2012
25. Cetan Jar 7/2/2012
Best Poem of Ashok Chakradhar

Cetan Jar

[Hata Bildir]